Sleva 15 % na tretry a boty na kolo. Do konce akce zbývá jen:

  22. 2. 2013

Pojištění ZDARMA ke kolu 4EVER!

 
 
1. Jak získat pojištění zdarma
 • Koupíte si u nás nové kolo 4EVER (platí pro modely 2016, 2015, 2014)
 • Do 48 hodin od zakoupení si na adrese http://4ever.cz/pojisteni aktivujete pojištění, zvolíte prodejnu, kde jste kolo zakoupili (Praha / BrnoOstrava-Centrum / Kobeřice)
 • Pojištění již máte aktivní, na rok zcela ZDARMA!!!
 
2. Jak dlouho mi pojištění platí
 • Garance poskytnutí nového kola 4EVER v případě jeho odcizení platí 1 rok ode dne zakoupení kola.
 • Garance platí pouze na zakoupené jízdní kolo, nikoliv na ostatní dokupované příslušenství
 • Registrace pojištění musí být provedena do 48 hodin od zakoupení jízdního kola
 
3. Na jakém území mi pojištění platí
 • Garance poskytnutí nového kola 4EVER se vztahuje na odcizení kola, které nastane na území České republiky.
 
4. Jak musím kolo zabezpečovat
 • Nové kolo značky 4EVER, samozřejmě pokud ho právě nevyužíváte, musí být umístěno v uzavřeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny. Sklepní kóje lze za uzavřený prostor považovat i tehdy, pokud stěny sice nejsou z obvyklých pevných stavebních materiálů, avšak jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že zabraňují demontáži dílů z vnější strany sklepní kóje. Za uzavřený prostor se také považuje stavební prostor, jehož stěny, podlaha i strop jsou z pevných materiálů, ( např. cihelné zdivo o minimální tloušťce 150mm či jiný materiál, vykazující obdobný odpor při jeho překonávání.
 • Pokud je nové kolo 4EVER umístěno mimo uzavřený prostor, musí být odloženo na místě k tomu určeném nebo obvyklém a tam uzamčeno. Pozor !! pojištění se uplatnit v tomto případě pouze na kola s prodejní cenou do 30 000,-Kč.
Kolo musí být uzamčenozabezpečeno lankovým zámkem o průměru lanka min. 5 mm nebo visacím zámkem s tvrzeným třmenem (hardened) o průměru min. 6 mm a řetězem s průměrem oka min. 5 mm k nemovité věci, k automobilovému příslušenství určenému k přepravě jízdních kol nebo ke stojanu určenému k odkládání jízdních kol.
 
 
5. Stojíněco pojištění
 • Zákazníkům společnosti 4EVER, kteří zakoupili kolo 4EVER je garance ve výše uvedeném rozsahu poskytována zcela zdarma.
Shora uvedené podmínky jsou pouze výtahem z podmínek uvedených ve smlouvě mezi Českou pojišťovnou ze dne 16.3.2011. Vznik nároku na nové kolo 4EVER je vázán na splnění všech podmínek uvedených v předchozím ustanovení č.4 “Jak musím kolo zabezpečovat”
Klient potvrzením tohoto dokumentu a vyplněním svých údajů v rámci registrace kola na www.4ever.cz dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu v registraci uvedeném správci a zpracovateli údajů - společnosti 4EVER s.r.o., se sídlem Studénka, Moravská 842, okres Nový Jičín, PSČ 742 13, IČ: 253 70 588, DIČ: CZ 253 70 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15760. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň zájemce uděluje správci údajů na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování pro plnění zákonných povinností správce, pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., pro marketingové obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.
 
 
6. Jak postupovat v případě odcizení kola
 • Co nejrychleji oznamte odcizení Policii České republiky a vyžádejte si od ní písemný úřední záznam o podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení.
 • Písemný úřední záznam musí obsahovat podání vysvětlení, případně protokol o trestním oznámení, přesné označení odcizeného kola 4EVER jeho výrobní číslo, jeho pořizovací cenu, způsob, místo a čas odcizení kola 4EVER a skutečné zabezpečení kola v době odcizení (včetně informace o průměru lanka/oka řetězu).
 • K písemné žádosti o vydání nového kola 4EVER musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie (vyhotoví Vám ji každý notář nebo obecní úřad) následujících dokumentů:
 • vyplněný a potvrzený záruční list odcizeného kola 4EVER,
 • účetní doklad k odcizenému kolu 4EVER
 • e-mailové potvrzení registrace pojištění s datumem registrace ( kolo musí být registrováno do 48 hodin od zakoupeni )
 • protokol o trestním oznámení, případně úřední záznam, Policie České republiky o oznámení odcizení kola 4EVER.
Všechny uvedené dokumenty zašlete na adresu:
4EVER s.r.o., Moravská 842, 742 13 STUDÉNKA.Při odcizení kola 4EVER s prodejní cenou vyšší než 30.000,- Kč co nejrychleji, nejdéle však do 4 měsíců ode dne odcizení kola, doručte společnosti 4EVER originál nebo úředně ověřenou kopii vyrozumění Policie České republiky o vyřízení Vašeho oznámení (nejčastěji usnesení o odložení věci, nepodaří-li se zjistit pachatele, nebo naopak usnesení o zahájení trestního stíhání, podařilo-li se zjistit pachatele).Domluvte se se společností 4EVER, kde si nové kolo 4EVER převezmete- nejčastěji u prodejce, kde jste kolo zakoupili.Více informací Vám poskytneme na e-mailu pojisteni@4ever.cz nebo telefonním čísle +420 556 402 639
 
Poznámka: Produkt je právně realizován rámcovou pojistnou smlouvou mezi společností 4EVER s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s.