NÁKUP NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Do 16.12.2011 nakupíte na splátky na 6 měsíců bez navýšení a bez platby předem!

Pokud chcete zvolit úvěr bez navýšení, zvolte následující variantu úvěru:

Úvěr 36ms - zdarma 6 (Klient se může rozhodnout splatit celý úvěr bez navýšení, a to formou 6 splátek a doplatku nebo standardně splácet v podobě 36 měsíčních splátek. Na prodejně nemusí platit žádnou přímou platbu nebo dle svých finančních možností.)

 

Jak na to:

Nakupujte jako obvykle.
Na stránce Objednávka zvolte způsob platby Na splátky - CETELEM.
Upravte si parametry úvěru.
Klikněte na tlačítko Vypočítat.
Zkontrolujte vypočtené hodnoty. Pokud některou změníte, dojde k automatickému přepočítání.
Vyplňte osobní údaje.
Klikněte na tlačítko Dokončit objednávku.
Kliknutím potvrdíte žádost a budete přesměrování na stránky společnosti CETELEM.
Řiďte se pokyny pro dokončení objednávky.

Doklady, které přiloží klient k žádosti o úvěr
Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)
Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele)
Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele)
Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele:výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80 000 Kč
Kopii občanského průkazu
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele)
Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
(z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele)
Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu
Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí (doklad nesmí být starší než dva měsíce)
Doklad pro ověření příjmu:

Osoba výdělečně činná:
Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem)
Důchodce:
Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu (doklad nesmí být starší než jeden měsíc)

Po úspěšném vyřízení úvěrové smlouvy a jejím zaslání na MOJEKOLO.cz vám bude zboží následující den odesláno.


Další informace

Více informací naleznete na www.cetelem.cz nebo na infolince: 257 080 150